Bison fast fix² power secondelijm 10 gram

13.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Materiaal van doeloppervlak: Universeel
  • Vullend vermogen: Zeer hoog

Bison Fast Fix² Vloeibaar Power is een snelle en sterke 2-componenten reparatielijm met spleet vullende eigenschappen op basis van cyano-technologie. Het is geschikt voor vele soorten reparatieklussen voor binnen en buitenshuis op allerlei materialen zoals hout, metaal, keramiek, steen, glas en kunststof, zowel twee dezelfde materialen onderling als combinaties ervan. Zelfs voor niet passende oppervlakken. De gelformule maakt toepassingen in elke richting mogelijk.

Specificaties

Product
Productnummer 125685
Gewicht product 10 gr
Merk Bison
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleurfamilie Transparant
Type artikel Universeel
Houdbaarheid na productiedatum 18.0 maanden
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Universeel
Temperatuurbestendigheid 80.0 °C
UV-bestendig Ja
Waterbestendig Ja
Vochtbestendig Ja
Technische kenmerken
Maximale spanning voor breuk 0.0 N/mm²
Vullend vermogen Zeer hoog
Flexibel Nee
Overschilderbaar Ja
Schimmelwerend Ja
Inkrimpbaar Nee
Substantie Gel
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken