HG parket wasverwijderaar 1L

(1 klantreviews)
13.
95
Per Liter € 13.95
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Oppervlakte glansmiddel
  • Bedoelde toepassingsoppervlak: Vloer
  • Materiaal van doeloppervlak: Hout

HG was verwijderaar (product 67) verwijdert effectief oude en vervuilde waslagen van ongelakt parket en houten vloeren. 1 liter is goed voor ongeveer 15 a 20m². Verdeel HG was verwijderaar telkens over een klein oppervlak. Wrijf vervolgens, met behulp van een niet pluizende (thee)doek, het product goed in de waslaag. Neem daarna de losgekomen was op met een schone doek. Laat tot slot de vloer goed drogen, waarna eventueel een nieuwe waslaag kan worden aangebracht.

Specificaties

Product
Productnummer 375288
Gewicht product 780 gr
Hoogte product 20.3 cm
Lengte product 7.8 cm
Breedte product 9.5 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Inhoud 1.0 Liter
Type Oppervlakte glansmiddel
Gebruik
Bedoelde toepassingsoppervlak Vloer
Dispenser type Fles
Materiaal van doeloppervlak Hout
Verwerkingsmethode Doekje
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
HG parketoliereiniger intensief 1 liter
€ 7.89
product-cross-sell
HG wasvloerreiniger parket/hout 1 liter
€ 7.29
product-cross-sell
HG parket renovator 500 ml
€ 13.95
Reviews worden geladen

Recent bekeken