HG schimmelreiniger schuimspray

(5 klantreviews)
8.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Schimmelverwijderaar

HG schimmelreiniger schuimspray vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Deze schuimspray variant heeft een unieke schuimformule, waardoor het schuim langer blijft zitten en zorgt voor een betere en langere inwerking. Daarnaast heeft het product een minder penetrante geur, is nog beter op de schimmel te richten en geeft het minder kans op spatten. Voor de sprayvariant adviseren wij HG schimmelreiniger. 

Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort HG schimmelreiniger schuimspray
Productnummer 544155
Type(nummer) 632050100
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Schimmelverwijderaar
Inhoud 0.5 Liter
ROHS keurmerk Nee
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Alabastine muurverf badkamer & keuken 2in1 wit mat 1 liter
€ 20.99
product-cross-sell
HG voegenreiniger kant en klaar
€ 4.69
product-cross-sell
HG kalkweg schuimspray groene geur 500 ml
€ 3.89
Reviews worden geladen

Recent bekeken