HG schoorsteenveegpoeder 500 gram

8.
29
Per kg € 16.58
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  HG schoorsteenveegpoeder verwijdert op zeer gemakkelijke wijze roetaanslag en voorkomt daarmee schoorsteenbranden en houdt bovendien de vuurplaats schoner. Het vuur in de open haard of allesbrander dient stevig te branden. Werp of strooi vervolgens 2 eetlepels HG schoorsteenveegpoeder in het vuur. Het product doet de rest.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 157930
  Gewicht product 500 gr
  Hoogte product 12.0 cm
  Lengte product 9.5 cm
  Breedte product 10.0 cm
  Merk HG
  Duurzaam Nee
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
  H302: Schadelijk bij inslikken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken