HG stickeroplosser 0.3L

(3 klantreviews)
4.
99
Per Liter € 16.63
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  HG stickeroplosser verwijdert eenvoudig stickers, stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten, smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden. Gebruik HG stickeroplosser altijd onverdund. Voor het verwijderen van papieren stickers dient HG stickeroplosser met een kwastje opgebracht te worden. Voor het verwijderen van kunststofstickers moet eerst een hoekje losgemaakt worden, zodat het mogelijk is om wat product tussen de sticker en de ondergrond te laten lopen. Laat HG stickeroplosser even inwerken, waar na de sticker eenvoudig verwijderd kan worden. Om de eventuele lijmresten te verwijderen, HG stickeroplosser nogmaals aanbrengen en na enige seconden verwijderen met een doek.
  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productsoort Stickeroplosser
  Productnummer 412946
  Gewicht product 260 gr
  Merk HG
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Stickerverwijderaar
  Substantie Vloeistof
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
  H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P304+P340 P331: GEEN braken opwekken.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken