Valma Harsverwijderaar 250ml

5.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Harsverwijderaar

De Valma Harsverwijderaar 250ml verwijdert hars en boomsappen van uw auto. De kleine krachtpatser is te gebruiken op alle oppervlakken. De harsverwijderaar verwijdert namelijk hars van lakwerk, glas en kunststof. U brengt de Valma Harsverwijderaar 250ml makkelijk met de hand aan op de autodelen die beplakt zijn met hars of boomsappen. Met een droge poetsdoek poetst u vervolgens net zo lang totdat de hars of boomsappen zijn verdwenen. Kortom, met de Valma Harsverwijderaar 250ml verwijdert u de meest sterke hars en boomsappen en maakt u uw auto weer glanzend schoon. 
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Harsverwijderaar
Productnummer 570538
Merk Valma
Algemeen
Type Harsverwijderaar
Materiaal van doeloppervlak Glas, Lak, Kunststof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken