Velgenreiniger Protecton

4.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Metaal
  • Substantie: Vloeistof
  • Type autoaccessoire: Reiniging en onderhoud

Met behulp van de Velgenreiniger Protecton verwijdert u moeiteloos remstof, olie en vuil van uw autovelgen. De reiniger is geschikt voor alle lichtmetalen velgen, stalen velgen en kunststof siervelgen. De reiniger weekt vuil van de velgen los zonder daarbij de velgen aan te tasten. Na behandeling met de Velgenreiniger Protecton hoeft u de velgen alleen nog maar af te spoelen met water. Eventueel borstelt u met een velgenborstel de laatste resten vuil weg. Laat uw velgen weer blinken met de Velgenreiniger Protecton.
Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 529969
Merk Protecton
Algemeen
Type Velgenreiniger
Substantie Vloeistof
Doel product Reiniging
Type autoaccessoire Reiniging en onderhoud
Gebruik
Toepassing Metaal
Technische kenmerken
Met conditioner Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Turtle Wax origineel 500 ml
€ 10.99
product-cross-sell
Valma Wash & Shine Autoshampoo 1L
€ 6.99
product-cross-sell
Protecton polijstpad
€ 6.99
product-cross-sell
Protecton shampoospons microfiber
€ 4.49
product-cross-sell
Protecton natuurzeemdoek
€ 10.99
product-cross-sell
Microvezel washandschoen
€ 6.29
Reviews worden geladen

Recent bekeken