Skil Sparen

GAMMA bestaat 50 jaar! Lang leve sparen met GAMMA.

Dit jaar vieren we 50 jaar GAMMA. Dat betekent dat we een feestje gaan bouwen met heel veel mooie acties! Zoals de SKIL-spaaractie, waarmee je eenvoudig spaart voor kwalitatief gereedschap van SKIL.

Hoe kan ik sparen

Bij elke besteding vanaf 25 euro in de bouwmarkt ontvang je een zegel. Geen spaarkaart? Deze kun je vragen aan onze medewerkers. (Je ontvangt maximaal 4 spaarzegels per transactie).

GAMMA trakteert je op de eerste zegel. Bij 10 zegels heb je een volle spaarkaart.

Neem je volle spaarkaart mee naar de bouwmarkt. Kies een van de deelnemende SKIL accugereedschappen en spaar snel en voordelig jouw gereedschap voor elke klus.

Bekijk hier waarvoor je kunt sparen

Wat is SKIL?

SKIL weet beter dan wie dan ook dat het voor doe-het-zelf-klussen en zware projecten het belangrijkste is om deze eenvoudig, snel en succesvol te klaren. De taak van SKIL elektrische gereedschappen is om de klus eenvoudiger, en niet moeilijker of lastiger te maken. Daarom heeft SKIL zich altijd gericht op de ontwikkeling van intelligente producten die betaalbaar en eenvoudig in gebruik zijn. Een filosofie die van SKIL een van 's werelds meest toonaangevende merken elektrisch gereedschap heeft gemaakt.

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Spaaractie SKIL” (: de “Spaaractie”) van GAMMA Nederland (“GAMMA”);
een formule van Intergamma B.V. gevestigd aan de Storkstraat 2, 3833 LB te Leusden. Het doel van de Actie is het oproepen
van de klant tot het sparen van zegels waarmee 16 verschillende soorten SKIL accu gereedschappen van het accuplatform
en toebehoren van SKIL (“Items”) bij elkaar gespaard kunnen worden. Van 10 mei 2021 tot en met 29 augustus 2021
ontvangt u één (1) SKIL spaarzegel bij iedere € 25,- aan artikelen, per transactie bij alle GAMMA winkels in Nederland. Binnen
één (1) transactie kunnen het aantal zegels verhoogt worden naar maximaal zes (6) zegels, dit is alleen geldig indien de
klant binnen de transactie een vooraf bepaalde promotie en of product aanschaft waarop een extra zegel van toepassing is.
Bij tien (10) originele SKIL zegels heeft u een volle spaarkaart. Het aantal SKIL spaarzegels wordt berekend over het netto
bonbedrag. Het netto bonbedrag is het totaalbedrag op de kassabon minus eventuele kortingen op artikelen. Bij aankoop
van bepaalde actieproducten in de winkel ontvangt u één (1) of meer extra zegel(s). Deze actieproducten worden vermeld
in de folder(s) die gedurende de actieperiode fysiek en of digitaal worden uitgebracht. Een volle spaarkaart kan van 19 mei
2021 t/m 26 september 2021 worden ingeleverd bij de kassa’s van alle fysieke GAMMA bouwmarkten gevestigd in Nederland.
Per volle spaarkaart en bijbetaling, ontvangt u één (1) van de geselecteerde SKIL items. Een item is alleen verkrijgbaar bij
inlevering van een geldige volle spaarkaart en de daarbij behorende (bij)betaling voor dat specifieke item te doen. Een item
is niet zonder inlevering van een geldige volle spaarkaart en bij dat item behorende bijbetaling verkrijgbaar. Uitzondering
hierop zijn de losse SKIL snellader en SKIL accu’s , deze zijn uitsluitend zonder inlevering van een spaarkaart met korting
te verkrijgen. Een deelnemer krijgt geen extra korting op de verkoopprijzen van de SKIL snelladers en SKIL accu’s bij
inlevering van een volle spaarkaart. Volle spaarkaarten zijn niet in te leveren via gamma.nl (voor zowel thuisbezorging als
ophalen (Click en Collect) bij onze vestigingen. Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele
en onbeschadigde GAMMA spaarzegels zijn inwisselbaar. Losse zegels of spaarkaarten met minder dan tien (10) zegels zijn
niet inwisselbaar. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld
voor contant geld of een andere waarde compensatie. Over retourbonnen kunnen geen spaarzegels worden verkregen en
of worden uitgereikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out,
software en overige informatie, komen toe aan de GAMMA. Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de
actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten.
In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is GAMMA gerechtigd de
volledige schade op de deelnemer te verhalen. GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen
zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en
winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de Actie, de overeenkomst
of het gebruik van de items. GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.
gamma.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar
via de GAMMA bouwmarkt en zijn ook te vinden op de website van www.gamma.nl. GAMMA behoudt zich het recht voor
om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest
actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website gamma.nl/sparen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden
niet voorzien, beslist de directie van GAMMA. Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht
bij de klantenservice van GAMMA via het contactformulier op gamma.nl/klantenservice of telefonisch via 088-010 86 10.
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt te Leusden, 20 april 2021.
Volle spaarkaart?

Recent bekeken