Bison Wand & Klaar vlekkenspray spuitbus 300 ml

9.
99
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Wit
  • Glansgraad: Mat
  • Basis: Terpentinegedragen
  • Droogtijd: 1 uur
  • Overschilderbaar na: 1 uur

Specificaties

Product
Productnummer 511467
Merk Bison
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleur Wit
Kleurfamilie Wit
Verpakking Spuitbus
Type artikel Muurverf
Lijn Wand & Klaar
Glansgraad Mat
Gebruik
Rendement per verpakking 0.6 m²
Rendement per liter 2.0 m²/L
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 50.0 °C
Basis Terpentinegedragen
Reinigbaar Ja
Overschilderbaar na 1.0 uur
Beoogd gebruik Muren
Verwerkingsmethode Verfspuit
Binnen/buitengebruik Binnen
Materiaal van doeloppervlak Gips, Beton
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken