Perfax behangverwijderaar power 320g

(1 klantreviews)
9.
29
Per kg € 29.03
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Geschikt voor het verwijderen van: Behanglijm
  • Verwerkingsmethode: Kwast
  • Verwerkingstijd: 40 min

Met de Perfax behangverwijderaar kan je behang verwijderen als een pro. De behangverwijderaar weekt behang af tot 3 lagen in 1 keer.

Specificaties

Product
Productnummer 534603
Merk Perfax
Ecocheque Nee
Algemeen
Type artikel Lijmverwijderaar
Substantie Gel
Gebruik
Verwerkingstijd 40.0 min
Geschikt voor het verwijderen van Behanglijm
Verwerkingsmethode Kwast
Minimale verwerkingstemperatuur 10.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken