Rubson constructie schuim 750 ml

10.
99
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Materiaal:Kunststof

Specificaties

Product
Productnummer 446121
Gewicht product 744 gr
Hoogte product 34.2 cm
Lengte product 6.5 cm
Breedte product 7.8 cm
Merk Rubson
Duurzaam Nee
Algemeen
ATG keurmerk Nee
Type artikel Montageschuim
Materiaal Kunststof
Soort materiaal PUR (Polyurethaan)
Gebruik
Multipositie Nee
Beoogd gebruik Vensterbanken
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Brandwerend Nee
Montage Ja
Te gebruiken met schuimpistool Ja
Uitzettingscoëfficiënt 10.0 %
Blijvend elastisch Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Voorzorgsmaatregelen Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Reviews worden geladen

Recent bekeken