Rubson purschuim Multi position 500 ml

9.
69
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • : isolatiewaarde}
  • Materiaal: Kunststof
  • : oppervlakte}

Het Rubson Isolatieschuim Multi-Position 360° is een isolatieschuim met uitstekende thermische isolatie en geluidsisolatie. Deze Rubson Isolatieschuim Multi-Position 360° kan tijdens het uitspuiten in alle richtingen worden gebruikt en is hierdoor ideaal voor het opvullen van spleten tussen muren en plafonds.

Specificaties

Product
Productsoort Isolatieschuim
Productnummer 135702
Gewicht product 500 gr
Hoogte product 24.0 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 8.0 cm
Type(nummer) Multi-position 360
Merk Rubson
Duurzaam Nee
Algemeen
ATG keurmerk Nee
Type artikel PUR schuim
Materiaal Kunststof
Soort materiaal PUR (Polyurethaan)
Gebruik
Multipositie Ja
Beoogd gebruik Holle ruimtes, Spouwen, Ramen
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Technische kenmerken
Brandwerend Nee
Montage Nee
Te gebruiken met schuimpistool Nee
Uitzettingscoëfficiënt 60.0 %
Blijvend elastisch Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken