7.
69
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type:Autoreiniger

Protecton
Protecton Teerreiniger 400ml verwijdert teer en vet van lak en chroom. Tevens is de teerreiniger geschikt voor het snel reinigen van motoren en onderdelen. Teerreiniger is volkomen onschadelijk voor de carrosserie. Het product is zeer eenvoudig in gebruik.

Specificaties

Product
Productnummer 105661
EAN 8711293462957
Merk Protecton
Algemeen
Type Autoreiniger
Materiaal van doeloppervlak Chroom, Lak
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Inhoud/verpakking afvoeren naar … Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Reviews worden geladen

Recent bekeken