Tiger Antislip Grip Boston Comfort & Safety Zwart 20 cm

(5 klantreviews)
€ 13.99
11.
89
Aanbieding nog 8 dagen geldig
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Antislip grip

De Tiger Antislip Grip Boston Comfort & Safety Zwart 20 cm van de accessoire serie Boston Comfort & Safety past op alle Boston Comfort & Safety grepen. Dit artikel is TUV gecertificeerd. Er zijn van deze serie diverse sanitair accessoires verkrijgbaar, voor meer comfort en veiligheid in de badkamer en toilet, geheel in de bekende Boston stijl.

Specificaties

Product
Productsoort Antislip grip
Productnummer 374451
Gewicht product 60 gr
Hoogte product 3.2 cm
Lengte product 3.2 cm
Breedte product 21.0 cm
Merk Tiger
Duurzaam Nee
Algemeen
Lijn Boston
Max belastbaar gewicht 0.0 kg
Met antislip grip Ja
Type artikel Antislip grip
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Kunststof
Soort materiaal Rubber
Afwerking Geprofileerd
Eigenschap materiaal Duurzaam
Gebruik
Toepassingsgebied Douche, Badkamer, Toilet
Technische kenmerken
Softgrip Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken