Weber repair vloer reparatieset 5 kg

24.
99
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Complete set incl. gereedschap
  • Geschikt voor vloer reparaties
  • Voor binnen- en buitentoepassing

Weber repair vloerreparatieset 5kg bestaat uit een snel verhardende reparatiemortel en handige gereedschappen om het product te mengen, verwerken en af te werken. De mortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor zowel horizontale als hellende vloeren. De reparatiemortel kan binnen en buiten worden gebruikt in laagdiktes variërend van 1 tot 50mm. De mortel bestaat uit een zand- en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren. U brengt de mortel eenvoudig en snel zelf aan met behulp van de meegeleverde handschoenen, mengspindel, troffel en blokkwast. Met de reparatieset heeft u de tools in handen om uw vloer weer als nieuw te doen lijken.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Reparatiepakket vloer
Productnummer 508814
Gewicht product 5000 gr
Merk Weber Saint-Gobain
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleurfamilie Grijs
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Materiaal Cement, Droge mortel
Type Reparatiemortel
Gebruik
Vorstbestendig Ja
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Technische kenmerken
Verwerkingstijd 15.0 min
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken