Aquaplan kelder-epoxy 4 liter

(12 klantreviews)
79.
99
Per Liter € 20.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Roestwerend: Nee

Kelders en andersoortige ondergrondse constructies in baksteen of cement krijg je waterdicht met Aquaplan kelder-epoxy 4 liter. Deze zogenoemde tweecomponentencoating bestaat uit een epoxyhars en een emulsieverharder die samen zorgen voor een goede waterdichtheid. Je kunt deze kelder-epoxy ook gebruiken op materialen die onderhevig zijn aan een constante waterdruk, zoals een betonnen vijver. Dit gebroken witte mengsel dringt diep door in de ondergrond en is na 24 uur overschilderbaar met een dampdoorlatende verf (bijvoorbeeld een acrylaat) in iedere gewenste kleur. Kortom: houd je ondergrondse constructies, zoals kelders, vrij van water met Aquaplan kelder-epoxy.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Kelder-epoxy
Productnummer 025951
Gewicht product 5412 gr
Hoogte product 29.5 cm
Lengte product 17.0 cm
Breedte product 17.0 cm
Type(nummer) null
Merk Aquaplan
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Gebroken wit
Kleurfamilie Wit
Lijn Waterdichte keldercoating
Verpakking Blik
Glansgraad Halfglans
Type Coating
Gebruik
Rendement per liter 4.0 m²/L
Rendement per verpakking 16.0 m²
Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
Droogtijd 1.0 uur
Verwerkingsmethode Roller, Kwast
Overschilderbaar na 8.0 uur
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Basis Kunsthars
Hittebestendig Nee
Materiaal van doeloppervlak Steen
Beoogd gebruik Vochtige ruimtes, Muren
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Substantie Vloeistof
Bescherming in jaren >10 jaar
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH205: Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken