GAMMA ontstopper korrels 500 ml

(3 klantreviews)
2.
59
Per Liter € 5.18
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  •  Klaar voor gebruik: Ja

De GAMMA ontstopper korrels 500 ml is de perfecte oplossing voor het ontstoppen van je afvoer in de keuken, badkamer, douche en toiletruimtes.

Specificaties

Product
Productnummer 507657
Merk GAMMA
Duurzaam Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Type artikel Ontstopper
Gebruik
Klaar voor gebruik Ja
Toepassingsgebied Keuken, Badkamer
Technische kenmerken
Substantie Vast
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren.
Reviews worden geladen

Recent bekeken