Sikkens buitenlak geldersblauw hoogglans 750 ml

(3 klantreviews)
40.
99
Per Liter € 54.65
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Geldersblauw
  • Glansgraad: Hoogglans
  • Basis: Terpentinegedragen
  • Droogtijd: 96 uur
  • Overschilderbaar na: 18 uur

Sikkens buitenlak geldersblauw hoogglans 750 ml is een hoogglans aflak op basis van alkydhars die u voor buiten kunt gebruiken. U kunt het met de kwast of met de roller aanbrengen op onder andere deuren en kozijnen. Sikkens Buitenlak Hoogglans is geschikt voor het afl akken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen mits u ze voorziet van de juiste grondverf. Voor een perfect resultaat op uw houtwerk gebruikt u eerst Sikkens Grondlak.

Specificaties

Product
Productsoort Lak
Productnummer 543983
Gewicht product 726 gr
Merk Sikkens
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Geldersblauw
Kleurfamilie Blauw
Lijn Sikkens Buitenlak
Verpakking Blik
Type Lak
RGB-waarde 35-44-60
Glansgraad Hoogglans
Gebruik
Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
Rendement per verpakking 12.0 m²
Rendement per liter 16.0 m²/L
Bescherming in jaren 8 jaar
Basis Terpentinegedragen
Droogtijd 96.0 uur
Beoogd gebruik Bestaande verflagen, Deuren en kozijnen
Overschilderbaar na 18.0 uur
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Verwerkingsmethode Kwast, Roller
Materiaal van doeloppervlak Hout, Metaal
Binnen/buitengebruik Buiten
Technische kenmerken
Antislip Nee
Krasbestendig Nee
UV-bestendig Ja
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P235: Koel bewaren. P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Sikkens grondlak buiten wit 750 ml
€ 24.99
product-cross-sell
Sikkens buitenlak RAL 9001 hoogglans 750 ml
€ 40.99
product-cross-sell
Sikkens buitenlak wit hoogglans 750 ml
€ 40.99
product-cross-sell
Sikkens grondlak buiten grijs 750 ml
€ 24.99
product-cross-sell
Sikkens buitenlak ivoorwit hoogglans 750 ml
€ 40.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken