Weber repair tegel & gevel reinigingsset 2,5 liter

€ 33.95
16.
97
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Complete set incl. gereedschap
  • Geschikt voor tegel & gevel reiniging
  • Voor binnen- en buitentoepassing

Weber repair tegel- & gevelreinigingsset 2,5l is geschikt voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen, zoals smet en cementsluier. Het reinigingsmiddel is veilig toe te passen op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van schelpkalkhoudende mortels. De tegel- en gevelreinigingsset is een complete set die wordt geleverd inclusief gereedschappen om het product te verwerken, zoals handschoenen en een praktische kwast. Het reinigingsmiddel heeft een inhoud van 2,5l. Kortom, tegels en gevels reinigt u snel en eenvoudig zelf met de Weber repair tegel- & gevelreinigingsset.
Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Verwijdert witte uitslag en andere cementgebonden vervuilingen
Productnummer 508815
Merk Weber Beamix
Duurzaam Nee
Algemeen
Type artikel Reinigingspakket
Kleur Transparant
Kleurfamilie Transparant
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken