De geschiedenis van GAMMA begint in 1971. Een aantal handelaren in bouwmaterialen maakt op een studiereis in Amerika kennis met het zogenoemde ‘home improvement center’ en besluit dit ook in Nederland te introduceren. Zij richten samen een vennootschap op en trekken Hans Steenman aan als directeur. Op 11 mei 1971 opent de eerste GAMMA-winkel in Breda. De belangrijkste doelgroep zijn de kleine aannemers, maar al snel blijkt dat deze niet komen. ‘Gewone’ klanten komen wél en dus wordt de groothandel detailhandel. Dit concept - een zelfbedieningswinkel voor de doe-het-zelver - is sindsdien niet meer gewijzigd.

Franchising

Uit Amerika komt ook de nieuwe organisatievorm: 'franchising'. De GAMMA-bouwmarkten zijn eigendom van zelfstandige ondernemers, die zelf een locatie huren of kopen en zelf voor het pand en personeel zorgen. Franchisegever Intergamma zorgt voor de inrichting van de bouwmarkt, stelt het assortiment samen en doet de inkoop. Ook is Intergamma verantwoordelijk voor de publiciteit.

Groei

In de jaren 70 groeit de doe-het-zelfmarkt in Nederland enorm. De ene na de andere GAMMA-bouwmarkt wordt geopend. Succesfactoren zijn een goed vestigingsbeleid, sterke PR en centrale inkoop van producten tegen lage prijzen. Eind jaren 70 zet GAMMA de eerste stappen op de Belgische markt. In 1980 zijn er in Nederland en België in totaal 45 GAMMA-bouwmarkten.

Overname

Als de markt in de jaren 80 stagneert, besluit Intergamma dat er verschillende soorten winkels moeten komen. Het neemt LANSER, een kleine keten van doe-het-zelf-zaken over en richt BOUWMAAT op: een bouwmaterialenhandel voor de kleine aannemer. De organisatie krijgt een divisiestructuur. De verschillende divisies hebben een grote mate van zelfstandigheid. In 1990 zijn er in Nederland 93 GAMMA-bouwmarkten, 5 BOUWMAAT-bedrijven en 8 LANSER-winkels. Er zijn ook nog 23 GAMMA-bouwmarkten in België.

Begin jaren 90 besluit Intergamma haar activiteiten te beperken tot dat waar ze het beste in is: de grootschalige doe-het-zelf. LANSER wordt verkocht en BOUWMAAT wordt verzelfstandigd. In 1991 neemt Intergamma Karwei Holland Nationaal bv over, ook een keten van bouwmarkten op basis van franchising. De organisatie wordt ingericht volgens het formulemodel, waarbij de commerciële formules GAMMA Nederland, KARWEI en GAMMA België ieder voor de eigen inkoop, publiciteit en verkoopbegeleiding zorgen. Gezamenlijk maken ze gebruik van een aantal centrale afdelingen zoals administratie, automatisering en personeelszaken. Marktontwikkelingen en veranderende inzichten leiden echter al snel tot centralisatie van alle functies.

Professionalisering

In de jaren hierna werkt de organisatie met een groot aantal veranderingsprojecten aan verdere professionalisering en klantgerichtheid. Ook gaat Intergamma zelf voor de distributie van de goederen naar de bouwmarkten zorgen. Daarmee verbetert de levering, worden kosten bespaard én vergroot Intergamma haar toegevoegde waarde voor de franchisenemers. Op dit moment zijn er in Nederland 166 GAMMA-bouwmarkten en 134 KARWEI-bouwmarkten. In België zijn er 84 GAMMA-bouwmarkten.

Mr. Doe-het-zelf

Medio 1999 gaat Hans Steenman met pensioen. Hij was 28 jaar het boegbeeld van Intergamma en wordt in Nederland gezien als Mr. Doe-het-zelf. Steenman wordt opgevolgd door Robert Sinke en later - ad interim - door Henk Ter Meer. In juni 2000 neemt Bram Huibers het stokje over. In datzelfde jaar verhuist Intergamma van Baarn en Bunschoten naar één nieuw pand in Leusden.

Sinds 2000 kent Intergamma voor iedere formule een formuleraad, waarvan de leden worden gekozen door de algemene ledenvergadering van de Franchisevereniging GAMMA-KARWEI. De formuleraden fungeren als overlegorganen voor de directie. Bij een aantal besluiten is instemming van de formuleraden nodig. Bij formule-overstijgende zaken overlegt de directie met de groepsraad (de drie formuleraden gezamenlijk).

In 2001 wordt een reorganisatie doorgevoerd die leidt tot een commerciële opsplitsing van de formules. Daardoor is een krachtigere formule- en verkoopondersteuning mogelijk.

Afnemende groei

In de eerste jaren van de 21ste eeuw neemt de groei van de doe-het-zelfmarkt af. In 2005 is er zelfs sprake van een daling van de bestedingen op deze markt. Maar de reorganisatie van Intergamma werpt vruchten af: de organisatie blijft marktaandeel winnen. Het aantal bouwmarkten neemt in deze jaren ook snel toe doordat 41 vestigingen in België en Nederland van het Franse Bricorama worden omgebouwd tot GAMMA- en KARWEI-bouwmarkten. Speerpunten voor Intergamma zijn in deze jaren de P van Personeel, het inkopen bij de bron en de introductie bij iedere formule van een klantenkaart. Op 1 januari 2006 wordt Bram Huibers opgevolgd door Harm-Jan Stoter.

Webshop

Sinds 2013 kunnen klanten ook online bij GAMMA terecht. In de webshop hebben ze de keuze uit meer dan 30.000 producten. De webshops van GAMMA België en KARWEI zagen in 2014 het licht. Momenteel wordt gewerkt aan omnichannel marketing, waarbij de verschillende verkoopkanalen naadloos op elkaar aansluiten. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om iets in de webwinkel te kopen en het vervolgens op te halen en te betalen in de bouwmarkt.

Recent bekeken