Bison fast fix² plastic secondelijm 10 gram

13.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Bison Fast Fix² Vloeibaar Plastic is een snelle en sterke 2-componenten reparatielijm met spleet vullende eigenschappen op basis van cyano-technologie. Het is geschikt voor vele soorten reparatiewerkzaamheden van kunststof voorwerpen zoals PVC, Polystyreen, Polycarbonaat, ABS en PNMA, zowel twee dezelfde materialen onderling als combinaties met andere materialen zoals hout, keramiek, steen, rubber en glas. Zelfs voor niet passende oppervlakken. De gelformule maakt toepassingen in elke richting mogelijk.
  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productnummer 125695
  Gewicht product 10 gr
  Merk Bison
  Duurzaam Nee
  Algemeen
  Type artikel Universeel
  Houdbaarheid na productiedatum 18.0 maanden
  Kleurfamilie Transparant
  Technische kenmerken
  Flexibel Nee
  Substantie Gel
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. EUH202: Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken