GAMMA Extra Dekkend grondverf grijs 250 ml

7.
49
Per Liter € 29.96
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur: Grijs
  • Glansgraad: Mat
  • Basis: Terpentinegedragen
  • Droogtijd: 3 uur
  • Overschilderbaar na: 20 uur

GAMMA Extra Dekkend grondverf grijs 250 ml op terpentinebasis zorgt voor een optimale dekking, vulling en egalisering van de ondergrond. Het zorgt ervoor dat de volgende verflagen egaal kunnen worden aangebracht. Deze grondverf is geschikt voor gebruik zowel binnenshuis als buitenshuis op schilderwerk, pleisterwerk, plaatmateriaal, hout en voorbehandeld metaal. Eén blik van 250 ml volstaat voor het schilderen van een oppervlakte van 4 m2.

Specificaties

Product
Productsoort Grondverf
Productnummer 386615
Type(nummer) Extra dekkend
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Kleurnummer Nvt
Lijn Extra dekkend
Verpakking Blik
Type artikel Grondverf
Glansgraad Mat
RGB-waarde 149 - 154 - 143
Gebruik
Rendement per verpakking 4.0 m²
Rendement per liter 16.0 m²/L
Basis Terpentinegedragen
Beoogd gebruik Bestaande verflagen, Meubelen, Deuren en kozijnen
Overschilderbaar na 20.0 uur
Materiaal van doeloppervlak Hout, MDF, Metaal, Kunststof
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Verwerkingsmethode Roller, Kwast
Technische kenmerken
Roestwerend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA grondverfroller 5 cm 2 stuks
€ 2.19
Reviews worden geladen

Recent bekeken