GAMMA Professional buitenbeits transparant noten hoogglans 750 ml

29.
95
Per Liter € 39.93
Wat is je oppervlakte?
m2
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Bescherming in jaren: 7 jaar

GAMMA Professional buitenbeits transparant noten hoogglans 750 ml is ideaal voor langdurige bescherming van hoogwaardig hout zoals buitendeuren, buitenkozijnen, daklijsten en gevelbetimmeringen. Door de toevoeging van siliconen en andere zeer hoogwaardige grondstoffen kan een duurzaamheid van 7 jaar worden gegarandeerd. Deze hoogglanzende beits is een oplosmiddel houdend product en beschikbaar in diverse populaire dekkende en transparante kleuren. Het product is weersbestendig, waterafstotend, UVtot bestendig en vochtregulerend. Het rendement van één blik van 750 ml is ongeveer 10 tot 14 m2. Op onbehandeld hout is het aan te bevelen om 3 dunne lagen aan te brengen, op hout in goede staat volstaan 2 lagen. Grondverf is niet nodig.
Lees meer

Specificaties

Product
Productnummer 585173
Merk GAMMA Professional
Duurzaam Nee
Algemeen
Kleur Noten
Kleurfamilie Hout
Afwerking Transparant
Glansgraad Zijdeglans
Type artikel Beits
Gebruik
Rendement per liter 16.0 m²/L
Rendement per verpakking 12.0 m²
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 8.0 °C
Basis Terpentinegedragen
Binnen/buitengebruik Buiten
Verpakking Blik
Beoogd gebruik Deuren en kozijnen
Verwerkingsmethode Kwast
Overschilderbaar na 18.0 uur
Technische kenmerken
Vochtregulerende werking Ja
Bescherming in jaren 7 jaar
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken