Handson contactlijm 40 ml

2.
99
Per Liter € 74.75
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Lijmen
  • Materiaal van doeloppervlak: Glas, Metaal, Rubber
  • Vullend vermogen: Laag
  • Oplossend vermogen: Laag

Handson contactlijm is een gebruiksklare, universele lijm voor de verlijming van de meeste materialen op diverse ondergronden. Hoge kleefkracht, sneldrogend, vochtbestendig, licht verwerkbaar.

Specificaties

Product
Productnummer 605395
Merk Handson
Algemeen
Vorm Vloeistof
Kant-en-klaar Ja
Geurloos Nee
Kleur Transparant
Inhoud 0.4 kg
Type Contactlijm
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Glas, Rubber, Glas, Metaal
UV-bestendig Nee
Waterbestendig Ja
Vochtbestendig Ja
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
Toepassing Lijmen
Poreuze ondergrond vereist Nee
Minimale temperatuurbestendigheid 5.0 °C
Maximale temperatuurbestendigheid 30.0 °C
Technische kenmerken
Oplossend vermogen Laag
Maximale spanning voor breuk 10.0 N/mm²
Vullend vermogen Laag
Kleurvast Ja
Niet-inkrimpbaar Nee
Overschilderbaar Nee
Inkrimpbaar Nee
Snelhardend Ja
Dichtheid 1.0 g/ml
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Bison secondelijm met kwast 5 gram
€ 5.49
product-cross-sell
Handson lijmspray spuitbus 400 ml
€ 9.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken