Handson secondenlijm flacon 20 ml

3.
99
Per Liter € 199.50
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Lijmen
  • Materiaal van doeloppervlak: Glas, Metaal, Rubber
  • Vullend vermogen: Medium
  • Oplossend vermogen: Laag
  • Kant-en-klaar: Kant-en-klaar

Handson secondenlijm is een vloeibare, snel uithardende lijm die verhardt door contact met vocht. Deze lijm is ontwikkeld voor het verlijmen van o.a. rubberen ringen, glas, metalen en plastics bij o.a. modelbouw, juwelen en ornamenten.

Specificaties

Product
Productnummer 604461
Merk Handson
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Kant-en-klaar Ja
Geurloos Nee
Kleur Transparant
Type Secondelijm
Gebruik
Voorbereiding Nee
Toepassingsgebied Binnen
Kant-en-klaar Kant-en-klaar
Materiaal van doeloppervlak Metaal, Glas, Rubber
UV-bestendig Ja
Waterbestendig Ja
Vochtbestendig Ja
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 30.0 °C
Toepassing Lijmen
Poreuze ondergrond vereist Nee
Minimale temperatuurbestendigheid -25.0 °C
Maximale temperatuurbestendigheid 75.0 °C
Technische kenmerken
Doorharding 30.0 mm/uur
Viscositeit 120.0 mPa*s
Flexibel Nee
Elastisch Nee
Oplossend vermogen Laag
Maximale spanning voor breuk 10.0 N/mm²
Vullend vermogen Medium
Kleurvast Ja
Niet-inkrimpbaar Ja
Overschilderbaar Ja
Inkrimpbaar Nee
Snelhardend Ja
Dichtheid 1.04 g/ml
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Bison Industrie secondelijm 7,5 gram
€ 6.49
Reviews worden geladen

Recent bekeken