HG afvoerstank verwijderaar 0,5 kg

4.
99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Afvoeren kunnen gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand. HG afvoerstank verwijderaar verwijdert de vervuiling die deze stank veroorzaakt grondig, waardoor de afvoer weer fris ruikt. Spoel de afvoer eerst door met heet water. Doseer vervolgens 50 gr (5 dopjes) korrels direct in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken en spoel vervolgens grondig na met ruim heet water. 1 flacon is goed voor 10 behandelingen.

  Specificaties

  Product
  Productsoort HG afvoerstank verwijderaar
  Productnummer 554948
  Gewicht product 500 gr
  Hoogte product 2.11 m
  Lengte product 67.0 cm
  Breedte product 67.0 cm
  Merk HG
  Duurzaam Nee
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
  H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken