13.
99
Per liter 31.09
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Soort olie:Synthetisch
  • Inhoud:0,45 Liter

WD40
WD-40 Smart Straw met uniek dubbel spuitsysteem. Stopt piepen en kraken, verdrijft vocht, reinigt en beschermt, maakt los wat vastzit, maakt stroef lopende delen weer gangbaar. Inhoud 450ml.

Specificaties

Product
Productnummer 326807
EAN 5032227310377
Gewicht product 499 gr
Type(nummer) 31237
Merk WD40
Algemeen
Soort olie Synthetisch
Inhoud 0.45 Liter
Valorlub Nee
Type Smeermiddel
Gebruik
Beoogd gebruik Huishoudelijk Gereedschap
Technische kenmerken
Viscositeit index/standaard Overige standaarden
Maximale temperatuur 47 °C
Ondersteboven te gebruiken Ja
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord Gevaar
Gevaren­aanduidingen Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol.
Voorzorgs­maatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts/… raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Klantreviews

Reviews worden geladen

Recent bekeken