Bison Tix contactlijm gel 250 ml

(2 klantreviews)
9.
49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Afdichten
  • Materiaal van doeloppervlak: Hout

Bison Tix® Blik 250 ml Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden.

Specificaties

Product
Productsoort Contactlijm
Productnummer 483106
Gewicht product 213 gr
Hoogte product 9.9 cm
Lengte product 7.3 cm
Breedte product 7.3 cm
Merk Bison
Ecocheque Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Kant-en-klaar Ja
Type Contactlijm
Kleur Geel
Kleurfamilie Geel
Gebruik
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Waterbestendig Nee
Minimale verwerkingstemperatuur 15.0 °C
Maximale verwerkingstemperatuur 20.0 °C
Toepassing Afdichten
Materiaal van doeloppervlak Hout
Technische kenmerken
Overschilderbaar Ja
Dichtheid 0.842 g/ml
Flexibel Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. In geval van brand: Blussen met: waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
Bison vloerbedekkinglijm verwijderbaar 750 g
€ 13.99
product-cross-sell
Handson lijmspray spuitbus 400 ml
€ 9.99
Reviews worden geladen

Recent bekeken