GAMMA ontstopper vloeibaar 1 liter

3.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassingsgebied: Keuken, Badkamer
  • Vorm: Vloeistof

De GAMMA ontstopper vloeibaar 1 liter is direct gebruiksklaar en snelwerkend. Voor het ontstoppen van afvoeren en het losmaken van haar- en zeepresten in keuken-, bad-, douche- en wastafelafvoeren.

Specificaties

Product
Productnummer 507658
Merk GAMMA
Duurzaam Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Type artikel Ontstopper
Gebruik
Klaar voor gebruik Ja
Toepassingsgebied Badkamer, Keuken
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P231+P232: Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken