Griffon Flux-6 universeel hardsoldeerpoeder

€ 7.29
3.
64
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Universeel hardsoldeerpoeder voor het hardsolderen van koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met zilverhardsoldeer.

Griffon Flux-6® hardsoldeer poeder 35g is een universeel hardsoldeerpoeder voor het hardsolderen van koper, messing, ijzer en RVS. Het hardsoldeerpoeder is geschikt voor verbindingen waarbij hoge mechanische- en temperatuurbelasting (tot 300ºC) is vereist, zoals bij technische installaties in de koude- en warmtetechniek. U kunt het soldeerpoeder gebruiken in combinatie met zilverhardsoldeer. Inhoud: 35g

Specificaties

Product
Productsoort Hardsoldeerpoeder
Productnummer 210609
Gewicht product 35 gr
Hoogte product 21.5 cm
Lengte product 9.0 cm
Breedte product 5.0 cm
Merk Griffon
Duurzaam Nee
Algemeen
Materiaal Metaal
Type artikel Soldeer & lasaccessoire
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Metaal, Koper, Messing, Ijzer
Toepassing Solderen
Beoogd gebruik Universeel
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken