Griffon ontstopper 500 gram

(1 klantreviews)
5.
99
Per kg € 11.98
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Aluminium gecoate ontstoppingsparels voor het verwijderen van verstoppingen in gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen.

Griffon Stex® ontstopper is geschikt voor het verwijderen van verstoppingen. Zo kunt u het ontstoppingsmiddel bijvoorbeeld gebruiken voor verstoppingen door haren, zeepresten, vestresten en etensresten. De ontstoppingsparels worden geleverd in een flacon en giet u gemakkelijk in de afvoer van gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen. Zo kunt u in een handomdraai uw leidingen ontstoppen. Inhoud: 500g

Specificaties

Product
Productsoort Ontstopper
Productnummer 293626
Gewicht product 500 gr
Hoogte product 19.0 cm
Lengte product 6.2 cm
Breedte product 6.2 cm
Merk Griffon
Duurzaam Nee
Algemeen
Vorm Vloeistof
Type artikel Ontstopper
Gebruik
Klaar voor gebruik Ja
Toepassingsgebied Badkamer
Technische kenmerken
Substantie Vast
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaarlijk
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken