Griffon soldeerboutreiniger 80 gram

5.
79
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Salmiakblok voor het reinigen van soldeerbouten en -stiften.

Griffon Soldeerboutreiniger is een Salmiakblok waarmee u soldeerbouten en soldeerstiften kunt reinigen. Dankzij deze reiniger houdt u uw soldeerbouten en soldeerstiften in optimale conditie en verlengt u hun levensduur en efficiëntie. Inhoud: 80g

Specificaties

Product
Productsoort Soldeerboutreiniger
Productnummer 202750
Gewicht product 82 gr
Hoogte product 21.5 cm
Lengte product 9.0 cm
Breedte product 2.2 cm
Merk Griffon
Duurzaam Nee
Algemeen
Materiaal Metaal
Type artikel Soldeer & lasaccessoire
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Metaal
Toepassing Reinigen van stiften, Reinigen van soldeerbouten
Beoogd gebruik Universeel
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H302: Schadelijk bij inslikken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken