13.
49
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Valvoline
  Lijm voor zowel permanente als tijdelijke hechtverbindingen. Geschikt voor het lijmen van papier, karton, hout, textiel en verschillende soorten kunststof.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 110137
  EAN 8710941030111
  Merk Valvoline
  Houdbaarheid na opening 60 maanden
  Algemeen
  Type Smeermiddel
  Gebruik
  Beoogd gebruik Huishoudelijk
  Bewaarinstructies Op een koele plaats bewaren
  Etiketinformatie
  Gevaren­pictogrammen
  Signaalwoord
  Gevaren­aanduidingen Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veroorzaakt huidirritatie.
  Voorzorgs­maatregelen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar … Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken