stappenplan

Zelf een tussenwand plaatsen

Een metalen frame met gipsplaten: het is de makkelijkste manier om een lichtgewicht scheidingswand te maken. Een profiel van metal stud staat sneller dan een houten frame. Bovendien wordt het altijd recht en kun je meetfouten corrigeren door met de metalen staanders te schuiven.

Let op

Dit stappenplan gaat uit van een rechte scheidingswand die voorzien is van een deur. Voor schuine wanden: zie de video Schuine scheidingswand van metal studs en gipsplaten. Voor het afwerken van de gipsplaten, zie: Gipsplaten afwerken.

Stap 1 - Positie tussenwand bepalen

Trek op de gewenste plaats een loodrechte lijn op de vloer. Doe dit met behulp van een slaglijnmolen. De lijn loopt van muur tot muur. Teken ook af waar eventueel het deurkozijn komt. Meet de lengte voor de metalstudligger en teken de maat af op de ligger.

Stap 2 - De vloerliggers plaatsen

Meet de lengte voor de metalstud ligger tussen muur en kozijn. Teken het af en knip de stud op maat met een blikschaar. Bevestig afdichtingsband aan de onderkant, dit werkt geluidsisolerend en tegen tocht. Schroef hem vervolgens vast aan de vloer. Heb je een betonnen vloer? Dan moet je eerst voorboren en slagpluggen gebruiken in plaats van schroeven.

Stap 3 - De plafondligger plaatsen

Bevestig een staander tegen de muur. Knip de staanders met een blikschaar 1cm korter dan de hoogte van de uiteindelijke wand. Zet aan beide uiteinden een staander in de vloerligger, zet ze waterpas en teken ze af. Bevestig op de lijn de plafondligger, dan wordt je muur kaarsrecht. Bevestig afdichtingsband op alle staanders en liggers die contact maken met de vloeren, wand en het plafond. Schroef de staanders en liggers vast aan de muur, vloer en het plafond.

Stap 4 - De staanders op maat maken

Knip de overige staanders op maat en bevestig ze. Staanders die tussen de beide liggers inkomen schroef je nog niet vast.

Stap 5 - Het deurkozijn plaatsen

Plaats de staander waar het deurkozijn tegen aankomt en zet deze waterpas. Schroef hem daarna vast en bevestig afdichtingsband aan de kant waar het kozijn tegenaan komt. Zet het deurkozijn tegen de staander en schroef hem vast. Bevestig aan de andere kant van het deurkozijn een staander en schroef deze vast.

Stap 6 - De kozijnligger plaatsen

Zaag of knip de ligger voor op het kozijn op maat: kozijnbreedte ongeveer 40cm. Plak afdichtingsband op de achterkant. Dit zorgt voor een optimale geluidsisolatie en luchtdichte afwerking. Leg de dwarsligger op het kozijn en schroef hem aan de staanders vast en en het kozijn vast. Tussen de ligger op de deur en de plafondligger komen 3 op maat gemaakte staanders. Plaats de buitenste 2 met de rug tegen de staanders van het kozijn en schroef ze vast. Bevestig de derde staander in het midden van de deur.

Tip!

De stalen profielen zijn voorzien van openingen waar je elektraleidingen doorheen kunt leiden.

Stap 7 - De overige staanders plaatsen

Monteer de overige staanders, ongeveer om de 60cm. Controleer of het hart van elke staander samenvalt met de naden tussen 2 gipsplaten. Controleer bij elke staander of hij loodrecht staat.

Tip!

Schroef de tussen-staanders pas aan de liggers vast op het moment dat je de gipsplaten aanbrengt. Dat bied je de mogelijkheid om hun positie zo nodig iets aan te passen.

Stap 8 - De gipsplaten vastschroeven

Schroef de gipsplaten (12.5mm dik) op het stalen frame vast. Begin bij het kozijn, deze staat waterpas. Snijdt deze gipsplaat in zodat er een L-vorm ontstaat. Zet ze om de 25cm vast met gipsplaatschroeven en een gipsplaatbitje. Vergeet de staander niet vast te schroeven voor je de volgende gipsplaat vast schroeft.

Tip!

Zodra je 1 kant van de wand hebt afgewerkt met gipsplaten kun je aan de andere kant van de wand eventuele elektraleidingen door de openingen in de staanders en/of glaswol isolatieplatenmateriaal plaatsen.

Stap 9 - Elektra en isolatie aanbrengen

Bevestig eventueel isolatie en elektraleidingen. Leg de elektraleiding door de openingen van het metalstud frame. Plaats daarna de isolatie tegen de gipswand.

Tip!

Draag bij het werken met glaswol beschermende kleding, het kan jeuk veroorzaken.

Stap 10 - De wand dichtzetten en afwerken

Maak de wand dicht met gipsplaten. Je kunt de gipsplaten nu afwerken. Volg hiervoor dit stappenplan.

Tip!

Ook aan een holle wand kun je zware dingen ophangen. Gebruik daarvoor speciale gipsplaatpluggen of hollewandpluggen. Deze hebben een zeer hoog draagvermogen.