stappenplan

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?

De halfhouts keepverbinding lijkt op de rechte liplas. De rechte liplas wordt vooral gebruikt voor het verbinden van latten in de lengterichting. De halfhouts keepverbinding is het meest praktisch bij het maken van hoekverbindingen.

Tip!

Denk aan je veiligheid. Gebruik oor- en oogbescherming tijdens het werken met de boorhamer.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 1

Kopse kant zagen

Zaag zonodig de kopse kant van de latten haaks af. Gebruik een winkelhaak voor het aftekenen van de zaaglijnen.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 2

Meten

Meet de breedte (b) en de dikte van de lat (d) op.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 3

Aftekenen zaaglijnen

Zaag de latten aan de bovenzijde haaks in, op afstand (b) vanaf het uiteinde. Gebruik een winkelhaak voor het aftekenen van de zaaglijnen. De diepte van deze zaagsnede moet 0.5x (d) bedragen.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 4

Verbindingslijn trekken

Teken een lijn op de kopse kanten van beide latten, op een afstand van 0.5x (d) vanaf de onderkant. Trek aan beide zijden van de latten een verbindingslijn tussen de lijn op de kopse kant en de zaagsnede.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 5

Blokje hout wegtikken

Tik met een scherpe beitel het blokje hout weg. Maak de lip vlak door het hout voorzichtig met een beitel weg te steken.

Tip!

Probeer niet om het overtollige hout in één keer weg te steken, de kans is groot dat de lat daardoor inscheurt.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 6

Onderlip lijmen

Leg één van beide latten met de uitgezaagde kant naar boven. Deze kant vormt de ‘onderlip’. Smeer deze onderlip in met houtlijm. Leg de andere lat (de ‘bovenlip’) haaks op de onderlip.

Hoe maak ik een houtverbinding met de halfhouts keepverbinding?
stap 7

Latten vastschroeven

Boor schroefgaten voor in de bovenlip (houtboor, 4 mm) en schroef beide latten aan elkaar vast.Controleer met de winkelhaak of de hoek haaks is. Laat de verbinding rusten tot de houtlijm geheel uitgehard is.

Tip!

Ruim de schroefgaten met een verzinkboor, zodat de schroeven netjes in het hout vallen.
Door de schroeven niet in één lijn te plaatsen,
voorkom je dat het hout splijt.

Hout bewerken

Onder hout bewerken verstaan we bijvoorbeeld: meubels, kozijnen of deuren (op maat) maken. Waarschijnlijk doe je dit met een zaag, boor, hamer, beitel of schuurmachine. Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat het verkeerde gebruik van de zaag verreweg de meeste ongevallen veroorzaakt. Dit geldt zowel voor de elektrische als voor de handzaag. Vooral een instabiel werkstuk, niet opletten tijdens het zagen, het onbedoeld opstarten van de machine en het bedienen van de kettingzaag met één hand staan garant voor flink wat ellende.

Wat te doen?

Zet je werkstuk goed vast
Als dat niet het geval is kan het werkstuk helemaal of gedeeltelijk wegschieten. Dit gebeurt vaak met een grotere kracht dan je zou verwachten en meestal in een onverwachte richting. Met een goed vastgezet werkstuk is het eenvoudiger precies datgene te zagen wat je van plan was.

Weet hoe je de machine of het gereedschap moet gebruiken
Hou de machine met twee handen vast als dat kan en neem een stabiele houding aan. Dat maakt het onmogelijk letsel aan je handen op te lopen en de machine kan minder snel wegslaan. Zorg verder dat het zaagblad scherp, schoon en van goede kwaliteit is en het juiste type is voor je klus.

Laat de zaag het werk doen
Probeer de machine niet hard door het hout te duwen, door extra kracht te zetten. De zaag kan dan namelijk per ongeluk wegslaan in een onverwachte richting. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar kan bovendien een lelijk resultaat opleveren.

Draag geen losse kleding
Losse kleding (wijde mouwen, stropdas, sjaal) kan onverwacht in draaiende delen van de machine worden getrokken. Hetzelfde geldt voor sieraden (ketting, armband, ring) en losse lange haren. Doe sieraden af en bind je haar in een staart of doe een pet op.

Gebruik altijd de veiligheidsmiddelen die in de gebruiksaanwijzing zijn voorgeschreven
Bij het zagen van hout is dit bijvoorbeeld een veiligheidsbril die voorkomt dat je wegschietende deeltjes in je oog krijgt. Gebruik ook altijd de veiligheidsmiddelen (afschermkap, parallelgeleider en spouwmes) die bij het gereedschap zijn geleverd.

Benodigdheden

Materialen (3)
  • 2 latten van gelijke breedte en dikte
  • Houtlijm
  • Schroeven flenskop, 0.5 cm korter dan de dikte van de latten
Gereedschappen (9)
Dit stappenplan komt voor in