stappenplan

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?

Een vochtige kruipruimte geeft stank in huis. Er kan zich huiszwam ontwikkelen die de vloerbalken aantast. Soms is de oorzaak afsluiting van de ventilatieopeningen door planten of bladeren. Dat is snel verholpen. Soms is vergeten om ventilatieopeningen aan te brengen. Dat moet dan alsnog gebeuren.

De vloerbalken worden meestal ondersteund door 1 centrale ‘onderslagbalk’. Deze kan rusten op een muurtje (de ‘stiep’), die de kruipruimte in 2 compartimenten verdeelt. Als de stiep dwars op de kruipruimte staat, dan moet deze ook voorzien zijn van ventilatieopeningen.

Tip!

Een kruipruimte is een nauwe werkplek. Voorkom onnodig kruipen en neem je gereedschap in één keer mee, bijvoorbeeld in een afwasteiltje. Neem ook je telefoon mee onder de vloer. Dan kun je hulp vragen zonder helemaal terug te hoeven kruipen naar het luik.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 1

Ventilatierooster vervangen

Hak het oude rooster los met behulp van een vuistje en een steenbeitel. Is de opening te klein voor het nieuwe rooster, maak het dan op maat. Borstel de stenen schoon.

Tip!

Denk aan je veiligheid: draag bij hak- en breekwerk werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Een rubberen kapje om de beitel beschermt je handen, in geval van misslaan.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 2

Stenen natmaken

Maak de stenen rondom het gat nat met behulp van een natgemaakte borstel.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 3

Specie aanmaken

Maak de specie aan. Voeg zoveel water toe dat een stevige massa ontstaat. Breng een dot specie in het gat aan en duw het rooster daar in. Laat het geheel met rust tot de specie enigszins uitgehard is. Krab de voeg dan 1 cm diep uit met een voegspijker en laat de specie uitharden.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 4

Voegen vullen

Maak voegspecie aan. Gebruik zoveel water tot een stevige aardevochtige massa ontstaat waar je een bal van kunt vormen. Vul de voegen met behulp van de voegspijker. Strijk de voegen na met een natte borstel.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 5

Spouwmuurventilatie

Bij een spouwmuur gebruik je de luchtspouw tussen binnen- en buitenmuur om de vochtige lucht af te voeren. Je hoeft slechts 1 opening in het binnenblad en 1 in het buitenblad van de muur te maken.

Hak 2 gaten in de buitenmuur, ter grootte van het ventilatierooster. Deze gaten komen net boven het maaiveld (meestal in de derde zichtbare
laag stenen), op 1m vanaf de hoeken van de woning.

Tip!

Het werkt sneller en netter als je de omtrek van het gat op de muur aftekent en vervolgens op die lijn gaten boort (om de centimeter).

stap 6

Gaten afwerken

Werk de gaten af met een rooster.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 7

Spouwmuur maken

Maakt nu in het binnenblad van de spouwmuur 2 gaten, vanuit de kruipruimte. Deze gaten komen op de halve hoogte van de kruipruimte, eveneens 1m uit de hoeken.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 8

PVC ventilatiekoker

Heeft je huis geen spouwmuren, dan moet je S-vormige ventilatiekokers maken. 2 in de achtergevel en 2 in de voorgevel.

Zaag een stuk PVC buis af van 50cm lang. Lijm aan beide uiteinden een 90o bocht, zodat een S-vorm ontstaat. Verleng 1 kant van de S door een PVC buis van 30cm in de bocht vast te lijmen.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 9

Buitengevel graven

Graaf de buitengevel 50cm diep uit, op 1m vanaf de hoek. Maak het gat ruim genoeg, zodat je voldoende werkruimte hebt.

stap 10

Plaatsbepaling geveldoorvoer

Bepaal de plaats voor de geveldoorvoer: de ventilatiekoker moet uiteindelijk 10cm boven het maaiveld uitsteken. Markeer de plaats van de doorvoer en boor in het hart daarvan een gat door de muur. Nu is de positie van de doorvoeropening ook vanuit de kruipruimte zichtbaar.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 11

Doorvoeropening uithakken

Hak de doorvoeropening uit, werkend vanuit de kruipruimte.

Tip!

Het werkt makkelijker en netter als je de omtrek van het gat aftekent en op deze lijn gaten boort (om de centimeter).

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 12

Bodem afwerken

Steek de ventilatiekoker van buitenaf door de muur heen. Smeer aan de buitenkant de kier tussen muur en koker dicht met cement. Fixeer de koker door de kuil dicht te gooien en de aarde stevig aan te stampen. Vul nu de kier tussen koker en muur aan de binnenkant op, vanuit de kruipruimte.

Hoe ventileer ik mijn kruipruimte?
stap 13

Afwerking

Zet de koker op de buitenmuur vast met een beugel (vlak onder de bocht).
Duw een prop gaas in de uitmonding van de ventilatiekoker om muizen tegen te houden.

Benodigdheden

Materialen (9)
  • Beugel (diameter 75 mm)
  • Volièregaas 15x15 cm
  • Hard PVClijm
  • PVC buis (diameter 75 mm, 90 cm lang)
  • PVC bocht 90o (diameter 75 mm, 3 stuks)
  • PVC Ventilatiekoker (per stuk)
  • Ventilatieroosters
  • Specie (kant en klaar)
  • Pluggen en schroeven (bolkop)
Gereedschappen (14)