GAMMA Eco-Terpentine 5 liter

17.
99
Tijdelijk niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De GAMMA Eco-Terpentine 5 liter is geschikt voor het verdunnen van verf op terpentinebasis en het reinigen van kwasten. GAMMA ECO terpentine is ook geschikt voor het verwijderen van waslagen op het parket en het ontvetten van hardboard en mdf. Door het ontbreken van aromaten is deze geurarme terpetine prettiger in het gebruikt.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Eco-Terpentine
  Productnummer 548681
  Gewicht product 3925 gr
  Hoogte product 29.0 cm
  Lengte product 14.0 cm
  Breedte product 18.0 cm
  Merk GAMMA
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Type Terpentine
  Gebruik
  Binnen/buitengebruik Buiten, Binnen
  Toepassing Verdunnen
  Materiaal van doeloppervlak Verf
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken