Griffon smeervet 300 ml

8.
79
Per Liter € 29.30
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Hoogwaardig smeervet op basis van PTFE voor het smeren en beschermen van o.a. alle typen glij-, kogel- en rollagers.

Griffon White Grease is een smeervet van hoogwaardige kwaliteit. Het vet op basis van PTFE is geschikt voor het smeren en beschermen van o.a. alle typen glijlagers, kogellagers en rollagers. Het vet is verpakt in een handige spuitbus waarmee u eenvoudig zowel kleine als grote oppervlakken kunt invetten. Inhoud: 300ml

Specificaties

Product
Productsoort Smeervet
Productnummer 541737
Gewicht product 210 gr
Hoogte product 20.9 cm
Lengte product 5.7 cm
Breedte product 5.7 cm
Merk Griffon
Algemeen
Roest- en corrosiewerend Ja
Zuurvrij Ja
Reuk- en smaakloos Nee
Waterbestendig Ja
Type Smeermiddel
Op basis van Lithium
Vlampunt -97.0 °C
Gebruik
Beoogd gebruik Rollagers
Toepassing Smeren, Beschermen
Technische kenmerken
Maximale verwerkingstemperatuur 125.0 °C
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken