stappenplan

Mos in het gazon verwijderen

Wil jij een mooie groene grasmat in je tuin en het ontsierende mos in het gazon verwijderen? Dit pak je het snelst aan door twee keer per jaar je gazon te verticuteren. En wist jij dat mos en onkruid juist groeien door een gebrek aan licht, kalk of voeding? Aan de hand van dit stappenplan ga je mos in het gazon verwijderen en nieuwe mosgroei voorkomen.

stap 1

Mos in het gazon verwijderen door te verticuteren

Wil je mos in het gazon verwijderen, dan is je gazon verticuteren een goede eerste stap. Door te verticuteren, verwijder je niet alleen alle mos in het gazon in één klap, maar ook de viltlaag. Tevens snijden de messen van een verticuteerhark of verticuteermachine de bodem open, waardoor lucht en voeding weer bij de graswortels kunnen komen. De perfecte start voor een mosvrij gazon.

Je gazon verticuteren doe je één keer in april en zo nodig nog eens in september of oktober.

Let op!

Gebruik antimosmiddel alleen op een volgroeid gazon en zeker niet op een gazon dat pas is aangelegd.

Tip!

De kale plekken die door het verticuteren ontstaan, kun je herstellen door gras bij te zaaien.

stap 2

Je gazon op tijd bemesten

In een gezond gazon krijgen mos en onkruid minder kans. Ook zullen er minder snel kale plekken ontstaan waar het mos zich graag vestigt. Om goed te groeien, heeft gras voldoende voeding nodig. Cruciaal voor een gezonde grasmat is, dat je de tekorten door het grasmaaien op tijd aanvult met de juiste voeding. Je gazon bemesten doe je in het voorjaar, de zomer én het najaar.

stap 3

Kalk strooien

Sommige mensen denken dat mos in het gazon verwijderen een kwestie van kalk strooien is. Dat klopt slechts gedeeltelijk: mos groeit inderdaad graag op zure grond, terwijl de ideale pH-waarde voor grasplanten tussen de 5,5 en 6,5 ligt, neutraal dus. Door één keer per jaar in de winter kalk te strooien kun je de zuurgraad van de grond in balans brengen.

Echter heeft het geen zin om kalk over de mosplekken te strooien: kalk is geen mosverdelger.
Controleer daarom met een pH-meter of de zuurgraad nog optimaal is.

Tip!

Maak in het voorjaar gebruik van gazonmest met kalk.

stap 4

Je gazon beluchten

Blijft er water op het gazon staan? Op een dichtgeslagen bodem vormt mos sneller een probleem dan bijvoorbeeld op een doorlatende zandgrond. Belucht je gazon regelmatig door met een mestvork gaatjes in het gazon te prikken.

stap 5

Je gazon regelmatig maaien

Maai je gazon regelmatig en de grasplantjes zullen optimaal uitstoelen waardoor een mooie, dichte grasmat ontstaat. Houd er wel rekening mee dat een te kort gemaaide grasmat gevoeliger is voor mos. Stop eind oktober met maaien en laat het gras voor de winter 6 centimeter hoog staan.

Wil je de perfecte maaifrequentie en maaihoogtes weten? Bekijk dan de gazonkalender of lees meer bij grasmaaien.

stap 6

Mos in het gazon verwijderen: een schaduwgazon inzaaien

Ben jij veel tijd kwijt aan mos in het gazon verwijderen? Bekijk dan eens of (een gedeelte) van het gazon niet te veel in de schaduw ligt. De meeste grassoorten groeien namelijk slecht in de schaduw, terwijl mos zich op donkere plekken juist als een lopend vuurtje ontwikkelt.

Een nieuw gazon inzaaien met speciaal graszaad voor schaduwgazon zorgt er meteen voor dat je in één klap al het mos kwijt bent.

Gebruikt bij dit advies

Onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding

Benodigdheden

Meer klusadvies

gras-maaien-thumbnail
Tips voor het maaien van gras stappenplan
gras-zaaien-thumbnail
Gras zaaien: een stappenplan met tips voor het aanleggen van een gazon stappenplan
gazon-bemesten-thumbnail
Hoe bemest ik mijn gazon? stappenplan
oprid-grind-thumbnail
Tips voor het aanleggen van een oprit met grind stappenplan
grindpad-aanleggen-Thumbnail
Tips voor het maken van een grindpad stappenplan
Dit stappenplan komt voor in