stappenplan

Hoe metsel ik een bakstenen muur?

Steen is een stevig bouwmateriaal. Een bakstenen muur metselen is een klus met een uitgebreide voorbereiding, een secure werkwijze en waarbij ervaring is vereist. Voor metselen moet je een zekere ‘feeling’ krijgen. GAMMA helpt je het juiste gevoel te vinden en leert je metselen in dit stappenplan.

Tip!

Spoel het gereedschap direct goed schoon. Stop resten cement en puin in puinzakken en breng deze naar het afvalstation in je gemeente. Bewaar overgebleven zakken cement in een droge ruimte.

Voorbereiding

stap 1

Aantal bakstenen berekenen

Bouw een stenen muur alleen op een stevige fundering.

Het 'waalformaat' is de meest gangbare maat baksteen (ca. 21x10x5cm). Gebruik voor buitenmuren een zachte baksteen. Maak de onderste lagen ('trasraam') van de harde soort (waterkering). Voor binnenmuren zijn witte kalkzandstenen heel geschikt.

Reken voor een halfsteensmuur circa 78 stenen per m2 (Waalformaat). Voor steensmuren is dat dus het dubbele.

stap 2

Stenen besprenkelen

Besprenkel de stenen de dag van tevoren met water. Laat dit intrekken tot de stenen de juiste vochtigheid hebben. Bij te droge stenen hecht de specie slecht, bij te natte loopt hij tussen de stenen uit.

Tip!

Test de vochtigheid: druk 2 stenen met wat specie op elkaar. Trek ze na een paar minuten weer los. Als op beide stenen specie achterblijft, dan hebben ze de juiste vochtigheid.

Profielen stellen

stap 3

Metselprofielen aan muur bevestigen

Teken op de plaats waar de nieuwe muur moet komen een verticale lijn met behulp van een lange waterpas. Bevestig aan de boven- en onderkant en op 1cm naast de lijn met staalspijkers 2 korte dwarslatten tegen de bestaande muur.

stap 4

Profiel stellen

Plaats het profiel tegen de latten en laat deze lijnen met de verticale waterpaslijn. Bevestig het profiel met enkele steekschroeven tegen de dwarslatten. (Dankzij de dwarslatten kun je dadelijk nog steeds met je metseltouw om het profiel heen.)

stap 5

Vrijstaand profiel stellen

Timmer onder een profiel een multiplex plaatje en timmer dit ook tijdelijk vast in de betonnen vloer met betonspijkers.

stap 6

Profiel fixeren

Zet elke vrijstaande profielbalk op een multiplex plaatje, met 2 schoren aan de buitenkant. Fixeer het profiel door de schoren vast te schroeven aan piketpaaltjes in de grond. Controleer nauwkeurig of de profielen loodrecht staan met behulp van een waterpas.

stap 7

Deurkozijn opstellen

Stel het deurkozijn loodrecht op zijn plek met behulp van schoren en piketpaaltjes. Bevestig deze aan de binnenkant van het kozijn. Zet een lat tussen het kozijn om indrukken te voorkomen.

stap 8

0-lijn aftekenen

Teken op 1 profiel een 0-lijn af, op circa 1m hoogte. Breng deze lijn over op alle andere profielen, met behulp van een lange lat en een waterpas.

Tip!

Maak voor het uitzetten van een grote haakse hoek, een haakse hoek van 3 latten. Voor meer informatie, bekijk Meten van hoeken.

stap 9

Lagenmaat bepalen

De dikte van 1 laag = steendikte + 1cm (voegdikte). Bepaal eerst de gemiddelde steendikte (dikte van 10 stenen x 1/10). Teken de lagen af op een lat en neem ze vervolgens over op de profielbalken (vanaf de 0-lijn).

stap 10

Koppenlat maken

Leg een laag stenen tussen de profielen, met steeds 1 cm tussenruimte (voeg). Neem dit patroon over op een lange lat. Deze lat kun je straks tijdens het metselen gebruiken om te controleren of de rechtopstaande stootvoegen mooi onder elkaar komen.

Metselen

stap 11

Specie aanmaken

Maak de metselspecie aan conform de verpakking. Maak steeds een hoeveelheid aan die je binnen 2 uur kunt verwerken.

Tip!

Meng kleinere hoeveelheden specie in een speciekuip. Meng grotere hoeveelheden in een kuil in de grond, bekleed met bouwfolie. Je kunt natuurlijk ook een betonmolen huren. Cement bevat een lichte concentratie zoutzuur. Trek daarom stevige rubberen werkhandschoenen aan.

stap 12

Metseltouw spannen

Span een metseltouw tussen de profielen ter hoogte van de streep, die de bovenkant van de volgende stenenlaag aangeeft

stap 13

Specie aanbrengen

Breng de specie op met een troffel. Werk de specie naar de vorige steen toe en duw wat specie tegen de kop.

Tip!

Oefen eerst door wat stenen aan te brengen op een rijtje omgedraaide stoeptegels. Zo krijg je in de gaten hoeveel specie je op moet brengen en met welke beweging je de steen op zijn plek zet.

stap 14

Steen plaatsen

Houd de steen iets schuin met de bolle kant naar beneden. Duw hem in 1 beweging tegen de vorige steen aan. Klop hem recht met de achterkant van de troffel.

stap 15

Steen recht zetten

Zet de steen eventueel rechter op de vorige laag door een tikje met de punt van de troffel. Beweeg hem niet horizontaal met je hand!

stap 16

Steen op maat maken

Maak een steen op maat door hem aan de zijkant in te krassen. Zet de sabel op de kras en geef er een korte tik op met de klaphamer.

stap 17

Specie wegwerken

Schraap uitpuilende specie direct weg met behulp van een troffel. Krab aan het eind van de dag de voegen 1cm uit en strijk ze glad met behulp van een voegspijker.

stap 18

Posities aftekenen

Teken steeds de positie van de volgende laag stenen af, met behulp van de koppenlat en laat hierbij steeds een halve steen verspringen. Controleer regelmatig of alle stootvoegen netjes boven elkaar liggen.

stap 19

Muur controleren

Controleer regelmatig of de gemetselde muur geheel loodrecht en waterpas staat.

stap 20

Kozijnankers aanbrengen

Breng gaandeweg 2 kozijnankers aan. Deze vallen in de lintvoeg.

stap 21

Voegen uitkrabben

Krab nog dezelfde dag de voegen 1cm diep uit en strijk ze glad met een voegspijker. Na 2 weken kun je de muur voegen.

stap 22

Met vallende tand eindigen

Krijg je de muur niet in 1 dag af? Eindig de muur dan met een 'vallende tand' in plaats van een 'staande tand'. Bij een staande tand is het lastiger om er later weer stenen tussen te krijgen. Op de afbeelding zie je rechts een staande en links een vallende tand.

stap 23

Rollaag leggen

Werk een tuinmuur af met een rollaag van dwars liggende stenen. Dat is fraaier en biedt meer bescherming tegen regeninslag.

Tip!

Benevel de muur bij warm weer met de tuinslang. Let op: er mag geen water langs de muur sijpelen. Dek de muur bij regen af met folie, zodat de specie niet uitspoelt.

Voegen

stap 24

Voegmortel aanmaken

Na circa 2 weken is de specie voldoende uitgehard om te kunnen voegen. Maak voegmortel aan met water tot hij 'aardvochtig' is. Als dat zo is, dan kun je er een bal van kneden. Schep specie in een voegbord.

stap 25

Stootvoegen voegen

Voeg eerst de stootvoegen.

stap 26

Lintvoegen voegen

Voeg daarna de lintvoegen.

stap 27

Muur borstelen

Borstel de muur na met een zachte borstel.

stap 28

Voeg afwerken

De afwerking van de voeg is sfeerbepalend.

Benodigdheden

Materialen (12)
 • Afdekfolie
 • Vurenhouten profielbalken (ruw, 50x75mm; let op: kaarsrecht!)
 • Staalspijkers
 • Kant en klare metselmortel
 • Voegmortel
 • Puinzakken
 • Piketpaaltjes
 • Multiplex (plaatjes van ca. 20x20cm)
 • Kozijnankers
 • Betonspijkers of staalspijkers
 • Bakstenen
 • Vurenhouten schoorlatten (ruw, 22x50mm)
Gereedschappen (18)
Dit stappenplan komt voor in