stappenplan

Hoe verander ik de draairichting van een deur?

Soms is het handig als een binnendeur naar de andere kant opengaat. Om een naar binnen draaiende deur naar buiten te laten draaien moet je het hele deurkozijn omdraaien. Alleen de draairichting veranderen van links naar rechts (of andersom) is minder ingrijpend.

Dit stappenplan gaat uit van deuren met een houten kozijn en conventionele scharnieren. Deuren met een stalen kozijn en paumelle scharnieren kun je niet veranderen.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 1

Scharnierpennen verwijderen

Verwijder de scharnierpennen en til de deur uit zijn scharnieren.

Tip!

Je voorkomt beschadigingen door de scharnierpennen eerst met behulp van een drevel een stukje omhoog te tikken. Pak de kop van de pen vast met een nijptang en tik de pen uit het scharnier door met een hamer onder tegen de nijptang te slaan.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 2

De rest verwijderen

Haal de scharnieren van de deurpost en de deur. Verwijder ook de deurklinken, het slot en de slotplaat.

Tip!

Zijn de scharnieren uitgesleten of verbogen, koop dan nieuwe.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 3

Scharnierhelften aftekenen

Haal de scharnieren uit elkaar. Houd de scharnierhelften op de tegenoverliggende kant van het deurkozijn en teken hun positie af.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 4

Hout kerven

Kerf het hout langs de afgetekende lijnen in met een hobbymes. Steek het met behulp van een beitel weg, zodat de scharnierhelften netjes in het kozijn vallen.

Tip!

Maak de beitel scherp met behulp van een slijpmachine. Probeer het hout niet in één keer weg te steken maar werk stapsgewijs, in dunne laagjes. Boor schroefgaten voor (houtboor, 3 mm) en schroef de scharnierhelften vast op het kozijn.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 5

Deur plaatsen

Zet de deur in het kozijn en stel hem met behulp van wiggen. Zorg ervoor dat er rondom 2-3 mm speling is tussen de deur en het kozijn.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 6

Inkepingen maken

Teken de plaats van de scharnieren op de zijkant van de deur af. Maak inkepingen in de deur met behulp van een hobbymes en een beitel.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 7

Deur plaatsen

Boor de schroefgaten voor en schroef de scharnierhelften aan de deur vast. Hang de deur in zijn scharnieren en stel hem met behulp van wiggen, zo dat je de scharnierpennen makkelijk kunt aanbrengen.

Tip!

Verwijder eventuele verfresten van de scharnierpennen, schuur ze blank en breng wat vet aan. Zo schuiven de pennen gemakkelijker in het scharnier. Gebruik geen olie want die loopt er geleidelijk aan uit en laat vetsporen achter.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 8

Slotopening boren

Boor in de zijkant van de deur een opening voor het slot. Gebruik hiervoor een speedboor (12 mm). Een standaard hoogte is 105 centimeter.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 9

Slot plaatsen

Steek het slot in het gat en teken de contouren van de eindplaat op de deur af. Steek het hout weg zodat het slot netjes verzonken ligt in de deur.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 10

Klink aftekenen

Haal het slot weer uit de deur. Houd het op de juiste hoogte en diepte tegen de deur aan en teken de positie van de gaten voor de klink (en het eventuele sleutelgat) op de deur af. Boor deze gaten met een speedboor (10 mm).

Tip!

Boor zo diep tot de punt van de speedboor net aan de andere kant zichtbaar is. Werk dan verder vanaf die kant. Zo ontstaat aan weerszijden een strak gat.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 11

Plaats dagschoot markeren

Schroef het slot vast in de deur. Markeer de plaats van de dagschoot (en eventueel: de sleutelschoot) op het kozijn.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 12

Slotplaat vastschroeven

Boor gaten voor de dagschoot (en eventuele sleutelschoot) uit. Teken de positie van de slotplaat op het kozijn af en steek het hout weg met een beitel zodat de plaat in het kozijn verzonken ligt. Schroef de slotplaat op het kozijn vast.

Hoe verander ik de draairichting van een deur?
stap 13

Oude inkepingen opvullen

Vul de oude inkepingen van de scharnieren (in de deur en het kozijn) op met een dun latje of stukjes hardboard. Schuur, plamuur en schilder deze plekken.

Tip!

Voor een superglad resultaat kun je in plaats van plamuur ook gebruik maken van een twee-componenten houtvuller.

Benodigdheden

Materialen (7)
  • scharnieren 2 sets van 8x4 cm
  • deurslot (let op de draairichting!)
  • schroeven kruiskop, 2 en 4 cm lang
  • Latjes resthout of hardboard
  • Plamuur
  • Grondverf
  • Lak
Gereedschappen (14)
Dit stappenplan komt voor in