stappenplan

Hoe kan ik een drainagesysteem met drainagebuizen aanleggen?

Drainagebuizen kunnen overtollig water afvoeren en weer afgeven aan de grond. Het aanleggen van een drainagesysteem met behulp van drainagebuizen wordt voornamelijk gedaan in twee situaties.

1: als je het water wat op je dak valt, wilt gebruiken in je tuin.
Je sluit dan een drainage buis aan op de regenpijp. Tijdens regen loopt de drainage buis vol. Het water wordt langzaam afgegeven in de tuin. NB: Bij klei en zware klei moet je hiermee voorzichtig zijn. Zandgronden zijn perfect om het water van je dak in te laten weglopen.

2: Als je veel water plassen in je tuin/ gazon hebt.
Water kan dan niet goed genoeg wegzakken in de bodem, waardoor plassen ontstaan. Deze wateroverlast is niet alleen vervelend als je door je tuin loopt, maar ook slecht voor de planten. Als je drainage aanlegt in je tuin of gazon stroomt het overtollig water in de drainage buis. De drainagebuis voert het hemelwater vervolgens af naar een lagergelegen punt. Je kan ervoor kiezen om af te wateren in open water zoals een sloot of op een infiltratieveld van Hydroblobs. Aansluiten op het riool is niet te adviseren, omdat je zo het riool kan overbelasten met schoon water, wat je beter kan gebruiken voor de tuingrond.
In dit stappenplan leggen we je uit hoe je een drainagesysteem aanlegt met drainageslangen. Hierbij gaan we uit van een situatie waarbij de tuin te nat blijft, maar dit stappenplan kan je ook gebruiken als je een drainagesysteem wil aanleggen voor hemelwaterafvoer.

stap 1

Bepaal hoe je het drainagesysteem gaat leggen en de benodigde materialen

De drainagebuizen kunnen het best in een slingerend patroon door de tuin worden gelegd. De drainagebuis mag maximaal 5 meter uit elkaar, zodat ieder punt in de tuin maximaal 2,5 meter van de drainage buis af ligt.

stap 2

Graaf de sleuven uit

Als je het slinger patroon hebt bepaald, kan je beginnen met uitgraven. De sleuven dienen 20 centimeter breed te zijn. In het geval van een gazon schep je eerst de bovenste laag gazon eraf. Houd dit apart zodat je hier later de grond weer mee kan afdichten. Afhankelijk van de grondwaterstand moeten de sleuven minimaal 60 centimeter diep zijn. Let op dat de buizen niet in het grondwater komen te liggen. Dan kan het drainagesysteem het water namelijk niet goed kwijt en heb je alsnog een natte tuin. Zorg dat de sleuf lichtelijk afloopt, zodat water straks daadwerkelijk naar het laagste punt stroomt.

Tip!

Als je niet weet hoe hoog het grondwater zit, kun je op een niet regen dag een proefgat graven. Het grondwater komt vanzelf boven als je op dat niveau zit. Laat het gat even "vol" lopen en meet vanaf het maaiveld de diepte naar het grondwaterpeil.

stap 3

Graaf de sleuven uit

Voordat je de drainagebuizen in de sleuven plaatst, vul je de sleuven op met een laag grind of grof zand (bijvoorbeeld brekerszand) van 5-10 cm. Je kan het zand of grind ook gebruiken om te corrigeren dat de sleuf goed afloopt. Vervolgens kan je de drainagebuis horizontaal in de sleuf leggen en aandrukken met je voet. Laat het beginpunt bovengronds starten voor een goede beluchting van de drainagebuis. Zonder beluchting zou namelijk de doorstroom beperkt worden. Kies voor een punt dat minder zichtbaar is, zoals onder een heg of in de hoek van de tuin. Je kan het beginpunt afdichten met een eindkap.

De buizen kun je eenvoudig op maat snijden met een stanleymes.

stap 4

Bepaal waar het overtollige water naartoe moet lopen

Je kan de drainageslang laten aflopen richting een sloot of regenwaterbuffer zoals Hydroblobs. Zorg altijd dat de drainage hoger ligt dan de afvoer. Leg vanaf het beginpunt de drainagebuis dus al op afschot (van hoog naar laag).

  • Aansluiten op Hydroblob:
    Gebruik je “B” blokken, dan kun je het beste de drainage buis boven op de blokken laten uitkomen. Sluit het uiteinde af met een eindkap, zodat dat er geen grond in de buis kan komen. Het water in de buis wordt door de druk van het water in de buis afgevoerd via de gaatjes in de buis. Leg voldoende grind op de buis. Zo voorkom je dat de buis loskomt van de blokken.

Gebruik je “BD” blokken, dan kun je de drainage buis aansluiten op het aansluitstuk dat in de Hydroblob zit. Het overtollige water loopt dan in de blokken om daar gebufferd te worden.

Drainagebuis aansluiten op open water

Je kan de drainagebuis ook laten aflopen naar open water, zoals een sloot, greppel, vijver of wadi. Het is dan niet nodig om een eindkap te plaatsen omdat het water aan het eind van de drainagebuis het open water in loopt.

stap 5

Afdichten

Bedek vervolgens de drainage buis met een laag van minimaal 10 cm met grind of grof zand. Dit zorgt ervoor dat rondom de drainagebuis ruimte ontstaat zodat De laatste laag vul je aan met de tuingrond die je hebt uitgegraven. Egaliseer de tuin met de uitgeschepte grond en leg de eventuele afgestoken grasplaggen terug. Het duurt ongeveer een paar weken voordat dit hersteld is.

Benodigdheden

Materialen (2)
Gereedschappen (5)
Dit stappenplan komt voor in